AKTUALITY


Férovější pravidla hry pro komunálky: chceme rovnováhu

Bylo by velmi laciné přidat se k populistickému pokřiku proti politickým stranám – jak hezky česky říkáme „partajím“. Toho kolem sebe slyšíme už tak dost. Bylo by to nošením dříví do lesa. Znáte to: strany údajně „kradou“, jsou prý „všechny stejné“, všechny zkorumpované, všechny tu „už v minulosti vládly“ a podobně.

Tohle není náš styl. My naopak úlohu politických stran ctíme. Ne nadarmo o nich už v článku 5 píše česká ústava. Podobně bychom si nikdy nedovolili urážet a delegitimizovat například český parlament, jak někteří rádi činí.

    To ovšem nic nemění na tom, že současný volební systém pro komunální volby se nachází v hluboké nerovnováze. Je vychýlen až příliš ve prospěch politických stran a v neprospěch voličů a individuálních kandidátů. Hlavně ve velkých městech a u silných stran je vůle politických stran a hnutí ohledně toho, kdo je má reprezentovat, až příliš rozhodující. A volič, který věří, že hlasuje na prvním místě pro lokální osobnosti, které dobře zná a kterým důvěřuje, je již dvacet let udržován v omylu. Ve skutečnosti daleko spíš stvrzuje už předem dané pořadí na kandidátních listinách.  

     Jak z toho ven? Nejsnadnější chybou by bylo vrhnout se „ode zdi ke zdi“ a přesně do opačného extrému. To znamená přidat se k líbívému mnohohlasu  pranýřujícímu české partaje a úplně jejich roli při sestavování kandidátek rozbít.

      Okamurovci a Zemanovci nám říkají: „buďme jako Švýcaři“. Rozvolněme systém ještě víc a zaveďme ho i do sněmovních voleb. Co to znamená v praxi? „Kvazi-kandidátky“ ne seřazené stranami ale abecedně, možnost škrtat v nich, kumulovat a podobně. Předělávat Čechy na Švýcary je jako implantovat tropické palmy v Grónsku. Švýcarský systém dobře funguje v tamních jedinečných podmínkách. Strany jsou tam v dobré kondici! U nás naopak skomírají. Není divu, že jim chce zasadit ránu z milosti prezident s imperiálními ambicemi a  šéf parlamentní pseudostrany, která má méně poslanců než členů.

     Babišovci mají jeden univerzální recept na všechno: zavedeme většinový systém a budeme všechno řídit jako Agrofert. Tedy vítěz bere vše. Propadlé hlasy. Vláda jedné strany. Opravdu tohle chceme komunálních volbách, které mají být naopak doménou plurality a různorodosti?

    Rozumné řešení je podle nás umírněné a skromné řešení. Především: zachovejme poměrný systém (i s možností hlasovat napříč stranami). A vydejme se v něm podobnou cestou, jakou jsme před pár lety úspěšně nastoupili u parlamentních voleb. Otevřeme systém preferenčních hlasů. Snižme hranici pro přednostní zvolení ze současných 10 % na 7 % a výhledově třeba na 5 %. Politologové nám sice vysvětlují, že tato hranice funguje úplně jinak než v parlamentních volbách a mají jistě pravdu. Zároveň ale víme, že to nejde jinak. Způsob hlasování je v „komunálkách“ prostě jiný. Preferenční hlasy splývají s normálními stranickými hlasy. A hlavní výhody dnešního systému – šance hlasovat pro jednotlivce napříč stranami – se přece nechceme vzdát.

     Do budoucna se a priori nebráníme ani úplnému otevření systému – to znamená přidělovat stranické mandáty konkrétním kandidátům výhradně na základě počtu jejich hlasů. Fundamentalisté řeknou, že to je jediné čisté a logické řešení, které tu navíc počátkem 90. let už fungovalo.

     Na druhou stranu, naším cílem je rovnováha. Nechceme tlačit na úpravu, která ve stranách může právem budit dojem, že jim bere všechny nominační nástroje z ruky. Strany mají právo říct (tak jako firmy): toto je hierarchie našeho týmu a v tomto pořadí za něj ručíme. Navíc si uvědomujeme – a znovu připomínáme – že v „komunálkách“ je vlastně dost obtížné říct, které hlasy jsou opravdu preferenční. Proveďme tedy „mezikrok“. Pootevřeme nejprve systém snížením hranice. A uvidíme, o kolik lépe bude fungovat. Několik důležitých cílů tím bude splněno zaručeně. 1. Voličova vůle a tím i váha jeho hlasu bude posílena. 2. Individuální kandidáti – zejména ve velkých městech a  silných stranách – dostanou věrohodnou šanci na přednostní zvolení. Zvýší se tím i jejich motivace pro nasazení v kampani, atd. 3. Systém navíc bude férovější. Jejich kolegové z malých obcí a slabých stran totiž už dnes mají tuto šanci mnohem větší. 

Související články