NÁVRH ŘEŠENÍ


Jakou úpravu chceme a proč

Tvrdíme, že dostatečnou změnou může být parametrická úprava snížení hranice 10 % na nižší hodnotu. Jedná se o určité otevření systému a posílení váhy rozhodnutí voliče, který bude více ovlivňovat, kdo bude zvolen.

Parametrická úprava – snížení 10% hranice

    Představili jsme si různé alternativy, z nichž některé se od současné úpravy vzdalují dosti radikálně. Znovu opakujeme, že by mohl nastat velký problém s jejich prosazením. Proto se držíme při zemi a navrhujeme určité proveditelné minimum nápravy volebního systému. Domníváme se, že by mělo dojít k parametrické úpravě v podobě snížení stávající 10% hranice pro přednostní zvolení na – řekněme – 5 nebo 7 %. Taková změna by navíc odrážela podobný posun u sněmovních voleb (i když už jsme ukázali, že tam ona hranice funguje úplně jinak). V obou případech se jedná o určité otevření systému a posílení váhy rozhodnutí samotného voliče, kdo má být za jednotlivé strany zvolen.

    Otevření přitom ale není natolik radikální, aby roli stran omezilo přespříliš a aby ohrozilo pozici lídrů kandidátek. Ti by byli i nadále zvýhodněni tím, že „kombinované hlasování“ (hlas pro stranu, plus jednotlivé křížky pro jednotlivce napříč stranami) by i v nové úpravě fungovalo tak jako doposud: „hlasy napříč“ pro kandidáty jiných stran by byly na úkor nejníže postavených kandidátů volené strany. 

    

Srovnávací tabulka jednotlivých alternativ

Parametry

Současný systém

Většinový ve vícemand.

obvodech

Většinový v 

jednomand. obvodech

Návrat

před 1994

Kumulace

Omezené škrtání

Švýcar. model

Snížení hranice na 5 (7) %

Typ voleb.

systému

Poměrný

 

Většinový

Většinový

Poměrný

Poměrný

Poměrný

Poměrný

Poměrný

Změna způsobu hlasování

Ne

Ne

Ano

(jen 1 hlas)

Ne

Ano:

(kumulace omezená nebo neomezená

Ano

(škrtání za každý hlas napříč)

Ano:

(kumulace,

škrtání

Ne

Krok 1

(stranické hlasy)

Beze změny

Nepočítají se*

Nepočítají se*

Beze změny

Beze změny

Beze změny

Beze změny

Beze

změny

Krok 2

(vyřazení stran pod 5 %)

Beze změny

Odpadá*

Odpadá*

Beze změny

Beze změny

Beze změny

Beze změny

Beze

změny

Krok 3

(převedení hlasů na mandáty)

Beze změny

Odpadá*

(vítězové berou vše)

Odpadá*

(vítěz bere vše)

Beze změny

Beze změny

Beze změny

Beze změny

Beze

změny

Krok 4

(stranické mandáty kandidátům)

Beze změny

Odpadá*

 

Odpadá*

 

Stranické mandáty kandidátům dle počtu hlasů

Subvarianty dle povolené míry kumulace

**

Subvarianty** (ideálně se sníženou hranicí)

Stranické mandáty kandidátům dle počtu hlasů

Hranice pro přednostní zvolení na 5 nebo 7 %

* Připomínáme, že ve většinovém systému voliči hlasují pro jednotlivé kandidáty a ti získávají mandáty dle počtu hlasů. V jednomandátovém obvodu vítěz bere vše. Ve vícemandátovém obvodu vítězové berou vše. Odpadají tedy „proporční mezikroky“ – zjištění počtu stranických hlasů, vyřazení nejslabších stran (u nás - pod 5 %) a přidělení mandátů stranám v poměru k získaným hlasům (dle matematické formule – u nás d´Hondtovy).

** Připomínáme, že subvarianty jsou: zachování stávajícího stavu, návrat před 1994 (mandáty dle počtu hlasů – viz sekce výše), parametrická úprava (snížení hranice pro přednostní zvolení – viz sekce výše). U omezeného škrtání preferujeme subvariantu se sníženou hranicí. U kumulace by záleželo na konkrétní úpravě práva kumulace. Obecně: čím volnější možnost kumulace, tím méně naléhavá nutnost měnit stávající stav (viz příslušné sekce výše).